آموزش طراحی الگوریتم به همراه حل مثال های عملی

tag-img-2

 • new logo
  فهرست سردرس ها و رئوس مطالب مطرح شده در این مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

  • درس اول: آشنایی با طراحی الگوریتم

   • تعریف الگوریتم

   • الگوریتم مقسوم علیه های یک عدد

   • الگوریتم محاسبه تعداد مقسوم علیه های یک عدد

   • الگوریتم عدد اول

   • بهینه سازی الگوریتم عدد اول

   • الگوریتم سری فیبوناچی

   • الگوریتم محاسبه

   • الگوریتم محاسبه جمع ارقام یک عدد

   • الگوریتم محاسبه مقلوب یک عدد

   • الگوریتم تجزیه به عاملهای اول

   • الگوریتم خرد کردن یک اسکناس

   • بهینه سازی الگوریتم خرد کردن یک اسکناس

  • درس دوم: الگوریتم های بازگشتی

   • تابع

   • تابع خودفراخوان یا بازگشتی (Recursive)

   • الگوریتم ترتیب و ترکیب

   • الگوریتم تابع بازگشتی ب.م.م

   • الگوریتم بازگشتی تجزیه به عاملهای اول

   • برج هانوی

   • تابع عدد اول

   • الگوریتم تبدیل اعداد زوج به جمع دو عدد اول

   • بهینه سازی الگوریتم تبدیل اعداد زوج به جمع دو عدد اول

   • آرایه

   • الگوریتم فیبوناچی با آرایه

   • الگوریتم محاسبه اعداد اول به روش غربال

  • درس سوم: الگوریتم های تقسیم و حل

   • الگوریتم عمومی تقسیم و حل

   • الگوریتم توان رسانی به روش تقسیم

   • الگوریتم جستجوی دودویی

   • الگوریتم مرتب سازی ادغامی (Merge Sort)

   • الگوریتم مرتب سازی سریع

   • الگوریتم زمان بندی مسابقات ورزشی

  • درس چهارم: روش حریصانه

   • زمان بندی بهینه اجرای برنامه ها

   • کوله پشتی با ارزش ماکزیمم

   • درخت پوشای مینیمم

   • کوتاهترین مسیرها از مبدا واحد

   • الگوریتم ماشین سکه خردکن

   • فشرده سازی داده ها – کد هافمن (Huffman)

  • درس پنجم: روش برنامه سازی پویا

   • فروشنده دوره گرد

   • مثلث خیام

   • گزیده ای از سایر روشها

   • مرتب سازی دودویی

   • درختهای بازی

   • روشهای مکاشفه ای – هوش مصنوعی

   • روش بازگشت به عقب

   • انشعاب و تحدید

   • مسایل رام نشدنی


    9%D8%BA%D8%BA


   • Capture Capture1