میکرو کنترل کاربردی

جلسه ۱ – میکرو کرنل – مقدمه

جلسه ۲ – میکرو کنترلر – آزمایشگاه ۱

جلسه ۳ – میکروکنترلر – تایمر

جلسه ۴ – میکروکنترلر – صفحه نمایش ۱

جلسه ۵ – میکروکنترلر – صفحه نمایش ۲

جلسه ۶ – میکروکنترلر – مثال های بیشتری از تایمر

جلسه ۷ – میکروکنترلر – دی ام ام و آزمایشگاه ۲

جلسه ۸ – میکروکنترلر – آزمایشگاه ۲ و مقدمه ADC

جلسه ۹ – میکروکنترلر – آزمایشگاه ۲

جلسه ۱۰ – میکروکنترلر – خواندن از ADC

جلسه ۱۱ – میکروکنترلر – صفحه کلید

جلسه ۱۲ – میکروکنترلر – ADC , DDS

جلسه ۱۳ – میکروکنترلر – ساخت صدا ۱

جلسه ۱۴ – میکرو کنترلر – ساخت صدا ۲

جلسه ۱۵ – میکروکنترلر – منبع نویز – PWM – DDS

جلسه ۱۶ – میکروکنترلر – تولید صدا با PWM

جلسه ۱۷ – میکروکنترلر – مطالب بیشتری از صفحه کلید

جلسه ۱۸ – میکروکنترلر – موتور

جلسه ۱۹ – میکروکنترلر – ۱ Kernel

جلسه ۲۰ – میکروکنترلر – Kernel 2

جلسه ۲۱ – میکروکنترلر – PID

جلسه ۲۲ – میکروکنترلر – کنترل PID موتور

جلسه ۲۳ – میکروکنترلر – فکرهای مختلف قبل از تعطیلی بهار

جلسه ۲۴ – میکروکنترلر – پروژه

جلسه ۲۵ – میکروکنترلر – پروتوکل USART

جلسه ۲۶ – میکروکنترلر – ماجول RF

جلسه ۲۷ – میکروکنترلر – پروتوکل SPI

جلسه ۲۸ – میکروکنترلر – پروتوکل TWI , I2C

جلسه ۲۹ – میکروکنترلر – انواع موتور

جلسه ۳۰ – میکروکنترلر – سنسور

جلسه ۳۱ – میکروکنترلر – سنسور و تقویت کننده

جلسه ۳۲ – میکروکنترلر – ایمنی

جلسه ۳۳ – میکروکنترلر – ایمنی

جلسه ۳۴ – میکروکنترلر – زبان اسمبلی

tag-img-2

پروژه ۱ – گوشی معاینه دیجیتال

پروژه ۲ – اسکنر ۳ بعدی

پروژه ۳ – خم ۳ بعدی در میکرو

پروژه ۴ – موس التروسوند

پروژه ۵ – کنسل کردن نویز ۶۰ هرتز

پروژه ۶ – نقاشی ۳ بعدی در میکرو

پروژه ۷ – گیتار نامرئی

پروژه ۸ – لانه پرنده هوشمند

پروژه ۹ – اسلایسر گریفوروت اتوماتیک

پروژه ۱۰ – تولید کننده اتوماتیک موسیقی

پروژه ۱۱ -پارک کردن خودکار

پروژه ۱۲ – کولر هوشمند

پروژه ۱۳ – دوهول الکتریکی

پروژه ۱۴ – الکتروگراف دو کاناله

پروژه ۱۵ – EEG

پروژه ۱۶ – تشخیص چهره در میکرو ۸ بیتی

پروژه ۱۷ – کنترل هوشمند هلی کوپتر