جوایز چهارمین مسابقه ی ملی نانو فناوری

 

– لوح تقدیر:
به تمامی برگزیدگان مسابقه از طرف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو لوح تقدیر اعطا می‌گردد. برگزیدگان مسابقه عبارتند از:
• 50 نفر اول مسابقه
• 10 نفر اول مقطع کارشناسی
• 3 نفر اول رشته‌هایی که بیشتر از 50 شرکت کننده در جلسه آزمون داشته باشند و 60 درصد امتیاز نفر اول آزمون را کسب نمایند.

2- جایزه نقدی:
2-1- برگزیدگان کل:
به 10 نفر برتر آزمون جوایزی به شرح زیر تعلق می‌گیرد:
• نفر اول 12.000.000 ریال وجه نقد
• نفر دوم 11.000.000 ریال وجه نقد
• نفر سوم 10.000.000 ریال وجه نقد
• نفر چهارم 9.000.000 ریال وجه نقد
• نفر پنجم 8.000.000 ریال وجه نقد
• نفر ششم 7.000.000 ریال وجه نقد
• نفر هفتم 6.000.000 ریال وجه نقد
• نفر هشتم 5.000.000 ریال وجه نقد
• نفر نهم 4.000.000 ریال وجه نقد
• نفر دهم 3.000.000 ریال وجه نقد
2-2- جوایز ویژه داوطلبان مقطع کارشناسی:
به 10 نفر برتر مقطع کارشناسی نیز جوایزی به شرح زیر تعلق می‌گیرد:
• نفرات اول تا سوم: هر نفر 3.000.000 ریال وجه نقد
• نفرات چهارم تا ششم: هر نفر 2.500.000 ریال وجه نقد
• نفرات هفتم تا دهم: هر نفر 2.000.000 ریال وجه نقد
توضیح: داوطلبانی که در بین ده نفر اول آزمون باشند، در رتبه بندی مقطع کارشناسی قرار نمی‌گیرند.

2-3- برگزیدگان رشته‌های دانشگاهی:
به 3 نفر اول رشته‌هایی که بیشتر از 50 شرکت کننده در جلسه آزمون داشته باشند و 60 درصد امتیاز نفر اول آزمون را کسب نمایند، جوایزی به شرح زیر تعلق می‌گیرد:
• نفر اول 700.000 ریال وجه نقد
• نفر دوم 600.000 ریال وجه نقد
• نفر سوم 500.000 ریال وجه نقد
توضیح: داوطلبانی که در بین ده نفر اول آزمون و برگزیدگان مقطع کارشناسی باشند، در رتبه بندی بر اساس رشته تحصیلی قرار نمی‌گیرند. نفرات برتر رشته‌ها باید حداقل 60 درصد امتیاز نفر اول آزمون را کسب نمایند.
2-4- مدرسان برگزیده دوره‌های آماده سازی چهارمین مسابقه ملی دانشجویی:
به 5 مدرس برتر کارگاه‌های آمادگی چهارمین مسابقه ملی نانو جوایزی به شرح زیر تعلق می‌گیرد:
• نفر اول 5.000.000 ریال وجه نقد
• نفر دوم 4.000.000 ریال وجه نقد
• نفر سوم 3.000.000 ریال وجه نقد
• نفر چهارم 2.000.000 ریال وجه نقد
• نفر پنجم 1.000.000 ریال وجه نقد

توضیح: رتبه بندی مدرسان بر اساس میانگین امتیاز کسب شده توسط داوطلبان شرکت کننده در دوره‌های برگزار شده توسط آنها انجام خواهد پذیرفت.
2-5- نهادهای ترویجی برگزیده چهارمین مسابقه ملی:
به 10 نهاد ترویجی برتر چهارمین مسابقه ملی نانو جوایزی به شرح زیر تعلق می‌گیرد:
• نهاد اول: 12.000.000 ریال وجه نقد
• نهاد دوم: 1.000.000 ریال وجه نقد
• نهاد سوم: 8.000.000 ریال وجه نقد
• نهادهای چهارم تا ششم: هر نهاد 6.000.000 ریال وجه نقد
• نهادهای هفتم تا دهم: هر نهاد 4.000.000 ریال وجه نقد

3- گواهی توانمندی تدریس در دوره‏های آموزشی فناوری نانو به دارندگان حد نصاب علمی

4- اعتبار مالی برای دریافت خدمات آنالیز از آزمایشگاه‏های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو
• نفرات 1 تا 20 آزمون: هر نفر 2.000.000 ریال اعتبار
• نفرات 21 تا 50 آزمون: هر نفر 1.000.000ریال اعتبار
• پنج مدرس برگزیده دوره‌های آماده سازی آزمون: هر نفر 2.000.000 ریال اعتبار

5- تخفیف ثبت نام در دوره‌های توانمند سازی نیروی انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در همان سال برگزاری مسابقه

• برگزیدگان کل و مقطع کارشناسی: ثبت نام رایگان در دوره
• رتبه های 11 تا 50 و برگزیدگان رشته‌های تحصیلی: 50 درصد تخفیف ثبت نام در دوره
• رتبه های 51 تا 100: 30 درصد تخفیف ثبت نام در دوره
• 10 نهاد ترویجی برتر مسابقه: ثبت نام رایگان 3 نفر از شرکت کنندگان مسابقه در دوره
• نهاد ترویجی از رتبه 11 تا 20 مسابقه: 50 درصد تخفیف ثبت نام برای 3 نفر از شرکت کنندگان مسابقه در دوره

این نوشته در اطلاعیه ها, جوایز چهارمین مسابقه ی ملی نانو فناوری, چهارمین مسابقه ی ملی نانو فناوری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*